C: ir-verb, futurum

Övningen är skapad 2019-02-20 av cedvardsson. Antal frågor: 7.
Välj frågor (7)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • de (f) kommer att sluta elles vont finir
  • ni kommer att växa vous allez grandir
  • vi kommer att välja nous allons choisir
  • han kommer att åldras il va vieillir
  • man kommer att gå upp i vikt on va grossir
  • du kommer att magra tu vas maigrir
  • jag kommer att rodna je vais rougir

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/c-ir-verb-futurum.8703993.html

Dela