C: Er-verb presens

Övningen är skapad 2019-02-21 av cedvardsson. Antal frågor: 48.
Välj frågor (48)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • jag föredrar je préfère
 • du föredrar tu préféres
 • han föredrar il préfère
 • vi föredrar nous préférons
 • ni föredrar vous préférez
 • de (m) föredrar ils préfèrent
 • jag önskar je désire
 • du önskar tu désires
 • hon önskar elle désire
 • vi önskar nous désirons
 • ni önskar vous désirez
 • de (f) önskar elles désirent
 • jag letar je cherche
 • du letar tu cherches
 • han letar il cherche
 • vi letar nous cherchons
 • ni letar vous cherchez
 • de (m) letar ils cherchent
 • jag köper j'achète
 • du köper tu achètes
 • hon köper elle achète
 • vi köper nous achetons
 • ni köper vous achetez
 • de (f) köper elles achètent
 • jag börjar je commence
 • du börjar tu commences
 • han börjar il commence
 • vi börjar nous commençons
 • ni börjar vous commencez
 • de (m) börjar ils commencent
 • jag ger je donne
 • du ger tu donnes
 • han ger il donne
 • vi ger nous donnons
 • ni ger vous donnez
 • de (m) ger ils donnent
 • jag studerar/pluggar/läser j'étudie
 • du studerar/pluggar/läser tu étudies
 • hon studerar/pluggar/läser elle étudie
 • vi studerar/pluggar/läser nous étudions
 • ni studerar/pluggar/läser vous étudiez
 • de (f) studerar/pluggar/läser elles étudient
 • jag äter je mange
 • du äter tu manges
 • hon äter elle mange
 • vi äter nous mangeons
 • ni äter vous mangez
 • de (f) äter elles mangent

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/c-er-verb-presens.8911840.html

Dela