C: er-verb, infinit

Övningen är skapad 2019-02-21 av cedvardsson. Antal frågor: 8.
Välj frågor (8)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • köpa acheter
  • hämta chercher
  • önska désirer
  • föredra préférer
  • börja commencer
  • ge donner
  • studera, plugga étudier
  • äta manger

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/c-er-verb-infinit.7289342.html

Dela