C: Aimer + Er-verb - negering

Övningen är skapad 2019-02-21 av cedvardsson. Antal frågor: 8.
Välj frågor (8)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • jag tycker inte om att äta je n'aime pas manger
  • du tycker inte om att studera/plugga/läsa tu n'aimes pas étudier
  • han tycker inte om att ge il n'aime pas donner
  • hon tycker inte om att börja elle n'aime pas commencer
  • vi tycker inte om att föredra nous n'aimons pas préférer
  • ni tycker inte om att önska vous n'aimez pas désirer
  • de (m) tycker inte om att söka/leta ils n'aiment pas chercher
  • de (f) tycker inte om att köpa elles n'aiment pas acheter

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/c-aimer--er-verb-negering.8911886.html

Dela