C-A: Presens; devoir, mettre, savoir - FRI

Övningen är skapad 2019-02-20 av cedvardsson. Antal frågor: 24.
Välj frågor (24)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • jag måste je dois
 • du måste tu dois
 • han måste il doit
 • hon måste elle doit
 • vi måste nous devons
 • ni måste vous devez
 • de (m) måste ils doivent
 • de (f) måste elles doivent
 • jag sätter/ställer/lägger je mets
 • du sätter/ställer/lägger tu mets
 • hansätter/ställer/lägger il met
 • hon sätter/ställer/lägger elle met
 • vi sätter/ställer/lägger nous mettons
 • ni sätter/ställer/lägger vous mettez
 • de (m) sätter/ställer/lägger ils mettent
 • de (f) sätter/ställer/lägger elles mettent
 • jag vet/kan je sais
 • du vet/kan tu sais
 • han vet/kan il sait
 • hon vet/kan elle sait
 • vi vet/kan nous savons
 • ni vet/kan vous savez
 • de (m) vet/kan ils savent
 • de (f) vet/kan elles savent

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/c-a-presens-devoir-mettre-savoir-fri.8910125.html

Dela