Annonser


C-A: oregelbundna verb, infinitiv, ök

Övningen är skapad 2019-02-20 av cedvardsson. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • lukta, känna sentir
 • sova dormir
 • öppna ouvrir
 • , åka, resa, fara, ska aller
 • ha avoir
 • måste, vara skyldig (om pengar), böra devoir
 • säga dire
 • skriva écrire
 • skicka envoyer
 • vara être
 • göra faire
 • läsa lire
 • sätta, ställa, lägga, ta på sig mettre
 • , lämna, åka bort, resa bort partir
 • ta prendre
 • kunna pouvoir
 • veta, kunna, känna till savoir
 • gå ut sortir
 • komma venir
 • se voir
 • vilja vouloir

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/c-a-oregelbundna-verb-infinitiv-ok.8653687.html

Dela