C-A: Kap. 2, ord-frivilliga

Övningen är skapad 2019-02-20 av cedvardsson. Antal frågor: 29.
Välj frågor (29)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • första dagen le premier jour
 • en rast une récré
 • en skolgård une cour
 • Känner du till det? Tu connais?
 • alldeles i närheten av tout près de
 • en park un parc
 • en utsikt une vue
 • eller hur? n'est-ce pas?
 • det är sant c'est sûr
 • fulla av pleins de
 • en tag un tag
 • praktiskt pratique
 • man hör on entend
 • som qui
 • bråka, gräla se disputer
 • ett barn une enfant
 • klinka tapoter
 • dela partager
 • lätt facile
 • dessutom en plus
 • man måste, det är nödvändigt att il faut
 • leta, söka chercher
 • Du skojar! Tu rigoles!
 • tack och lov, som tur är heuresement
 • på samma gång à la fois
 • matsal, matrum sal à manger
 • ett sällskapsrum un salon
 • ett badkar une baignoire
 • bara, endast seulement

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/c-a-kap-2-ord-frivilliga.8811044.html

Dela