BusinessFirst 4

Övningen är skapad 2013-04-22 av tanpir. Antal frågor: 67.
Välj frågor (67)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • available tavattavissa
 • leave jättää
 • line puhelinlinja
 • message viesti
 • mobile phone matkapuhelin
 • switchboard operator puhelinvaihteen hoitaja
 • certainly tottakai
 • call back soittaa takaisin
 • as soon as possible mahdollisimman pian
 • by that name sillä nimellä
 • catch kuulla
 • day off vapaapäivä
 • dial valita numero
 • off sick sairauden vuoksi pois
 • patience kärsivällisyys
 • put through to yhdistää puhelu
 • rather melko
 • repeat toistaa
 • sick leave sairausloma
 • spell sanoa kirjaimittain
 • suppose olettaa
 • take up one's time kuluttaa toisen aikaa
 • terribly kauheasti
 • wrong väärä
 • address osoite
 • advertisement ilmoitus
 • attach kiinnittää
 • book varata
 • brochure esite
 • business card käyntikortti
 • circle ympyrä
 • contact ottaa yhteyttä
 • direct number suora numero
 • dot piste
 • email sähköposti
 • enclose liittää
 • first name etunimi
 • latest viimeisin
 • mail postittaa
 • offer tarjota
 • package tour pakettimatka
 • postal code postinumero
 • price list hinnasto
 • surname sukunimi
 • trip matka
 • in a few minutes hetken kuluttua
 • in case siinä tapauksessa että
 • attach liittää
 • email address sähköpostiosoite
 • affair asia
 • busy varattu
 • engaged varattu
 • hold pitää linjaa auki
 • regular customer kanta-asiakas
 • still vieläkin
 • take care of hoitaa
 • urgent kiireellinen
 • as soon as heti kun
 • be back palata
 • be out olla talon ulkopuolella
 • connect yhdistää
 • extension alanumero
 • make sure varmistaa
 • product tuote
 • sales department myyntiosasto
 • take a message ottaa viesti vastaan
 • product tuote

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/businessfirst-4.2803725.html

Dela