BusinessFirst 15

Övningen är skapad 2013-04-23 av tanpir. Antal frågor: 145.
Välj frågor (145)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • apologise pyytää anteeksi
 • change place vaihtaa paikkaa
 • compensation korvaus
 • complaint valitus
 • definitely ehdottomasti
 • demand vaatia
 • eliminate poistaa
 • error virhe
 • extra lisä
 • fault vika
 • find out ottaa selvää
 • go wrong mennä vikaan
 • hipsters lantiohousut
 • luckily onneksi
 • missing puuttuva
 • mistake virhe
 • note down panna muistiin
 • otherwise muutoin
 • packing list pakkausluettelo
 • precisely tarkkaan ottaen
 • priority etusijalla
 • production tuotanto
 • sale or return clause myynti palautusoikeudella
 • serious vakava
 • threat uhkaus
 • waistline vyötärönauha
 • customer asiakas
 • delivery toimitus
 • goods tavarat
 • warehouse varasto
 • be willing olla halukas
 • reduction alennus
 • deliver toimittaa
 • check tarkistaa
 • return palauttaa
 • as per mukaisesti
 • asap pikimmiten
 • attach liittää
 • by return paluupostissa
 • ETA (estimated time of arrival) arvioitu saapumisaika
 • instead of jonkin sijaan
 • latest viimeisin
 • mix up sekaannus
 • on checking tarkastaessa
 • original alkuperäinen
 • package list pakkauslista
 • notice huomata
 • unfortunately valitettavasti
 • selection valikoima
 • contain sisältää
 • receive vastaanottaa
 • order tilaus
 • best regards terveisin
 • blessing in disguise onni onnettomuudessa
 • blunder sekaannus
 • bother vaivautua
 • clause lause, ehto
 • confess tunnustaa
 • confirm vahvistaa
 • correctly oikein
 • doubt epäily
 • dwell hautoa
 • inquiry tiedustelu
 • invoice lasku
 • the other way around väärin päin
 • policy menettelytapa
 • precaution varotoimenpide
 • regular order toistotilaus
 • remain jäädä
 • require vaatia
 • run out loppua
 • trial order koetilaus
 • unfortunate ikävä, valitettava
 • in stock varastossa
 • worried huolissaan
 • suggest ehdottaa
 • sell well mennä hyvin kaupaksi
 • add lisätä
 • look forward to odottaa innolla
 • take care of huolehtia
 • addition lisäys
 • additional lisä-
 • adjustment oikaisu
 • against jotakin vastaan
 • appreciation arvostus
 • avoid välttää
 • detailed yksityiskohtainen
 • dispatch lähettää
 • double-check tarkastaa toistamiseen
 • enclose oheistaa
 • excellent erinomainen
 • free of charge veloituksetta
 • grant myöntää
 • make a mistake tehdä virhe
 • remind muistuttaa
 • selection valikoima
 • set setti
 • token osoitus
 • phone order puhelintilaus
 • confirmation vahvistus
 • item tavara
 • token of appreciation arvostuksen osoitus
 • although vaikka
 • band nauha
 • decoration koriste
 • decorative band koristenauha
 • garment vaate
 • inconvenience haitta
 • make sure varmistaa
 • on behalf of jonkun puolesta
 • personnel (staff) henkilökunta
 • prefer haluta mieluummin
 • promise luvata
 • ship lähettää
 • shortage vajaus
 • sew ommella
 • urgent kiireellinen
 • wool villa
 • woolly villainen
 • yarn lanka
 • dated päivätty
 • apology anteeksipyyntö
 • basically oikeastaan
 • be in a pinch olla pinteessä
 • capacity tuotantokyky
 • competitor kilpailija
 • component osa
 • fulfil toteuttaa
 • inquire about tiedustella
 • policy toimintatapa
 • priority list tilausjärjestys
 • recommend suositella
 • refer sb to sb kehottaa kääntymään jnkn puoleen
 • request pyyntö
 • similar samankaltainen
 • supplier tavarantoimittaja
 • supply toimittaa
 • tone sävy
 • urgently pikaisesti
 • regular customer kanta-asiakas
 • on full capacity täydellä kapasiteetilla
 • condition ehdo
 • satisfactory tyydyttävä
 • decision päätös
 • explain selittää

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/businessfirst-15.2804145.html

Dela