Business First 8

Övningen är skapad 2011-03-23 av tanpir. Antal frågor: 91.
Välj frågor (91)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • assemble koota
 • design suunnitella
 • fetch hakea
 • manufacture valmistaa
 • model malli
 • ordinary tavallinen
 • pick up noutaa
 • preliminary alustava
 • premises toimitilat
 • schedule aikataulu, suunnitelma
 • slight pieni
 • spacious tilava
 • welcome tervetuloa
 • crowd väkijoukko
 • handy kätevä
 • luggage matkatavarat
 • manage selviytyä
 • flight lento
 • service palvelu
 • comfortable mukava
 • assemble koota
 • suit sopia
 • business concept liikeidea
 • co-operation liikeidea
 • discussion keskustelu
 • introduction esittely
 • personnell (staff) henkilökunta
 • possibility mahdolisuus
 • presentation esittely, esitelmä
 • abrupt yhtäkkinen
 • can afford olla varaa
 • be based (located, situated) sijaita
 • business friend liiketuttava
 • competitive kilpailukykyinen
 • completely täysin
 • deal in käydä kauppaa
 • demand kysyntä
 • device laite
 • distribute jakaa, jälleenmyydä
 • enterprise yritys
 • establish perustaa
 • expansion laajeneminen
 • experience kokea
 • figure luku, numero
 • guess arvata
 • heating lämmitys
 • household appliance kodinkone
 • import tuoda maahan
 • instead sen sijaan
 • on the spot paikan päällä
 • on the outskirts of laidalla
 • practical käytännöllinen
 • probably todennäköisesti
 • profit tuotto
 • recession lama
 • recover elpyä
 • region alue
 • reliable luotettava
 • repair shop huoltoliike
 • repair korjata
 • solve ratkaista
 • steadily tasaisesti
 • spare part varaosa
 • subject aihe
 • turnover liikevaihto
 • wholesaler tukkukauppias
 • workshop työpaja
 • update päivittää
 • automate automatisoida
 • be satisfied with olla tyytyväinen
 • be welcome olla tervetullut
 • cloudberry lakka, hilla
 • complete tehdä valmiiksi
 • development kehitys
 • dishwasher astianpesukone
 • double kaksinkertaistua
 • edge reuna
 • existing olemassa oleva
 • extend laajentaa, laajentua
 • found perustaa
 • impressive vaikuttava
 • increase kasvattaa, lisääntyä
 • invest sijoittaa
 • jar purkki
 • main pää-, tärkein
 • market share markkinaosuus
 • medium-sized keskisuuri
 • moor suo
 • namely nimittäin
 • product line tuotelinja
 • production tuotanto

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/business-first-8.704984.html

Dela