Buorástahttet

Övningen är skapad 2021-10-07 av julevsamegiella. Antal frågor: 57.
Välj frågor (57)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • mij vad
 • la är
 • duv ditt, din
 • suv hans, hennes, sitt, sin
 • namma namn
 • ieddne mamma
 • áhttje pappa
 • oabbá syster
 • viellja bror
 • áhkko mormor/farmor
 • áddjá morfar/farfar
 • buoris hej
 • bena hund
 • gáhtto katt
 • bárnne pojke
 • niejdda flicka
 • fuolkke familj
 • vuojnnalin vi ses (om två person)
 • buorre idet godmorgon
 • buorre iehket godkväll
 • mij la duv namma? vad heter du?
 • muv namma l jag heter
 • mij la duv iedne namma? vad heter din mamma?
 • mij duv áhtje namma? vad heter din pappa?
 • mij la duv oappá namma? vad heter din syster?
 • mij la duv vielja namma? vad heter din bror?
 • muv min, mitt
 • mån årov jag bor
 • dån åro du bor
 • sån årru hon/han bor
 • Jåhkåmåhken i Jokkmokk
 • Bårjjåsin i Porjus
 • Váhtjerin i Gällivare
 • Smirjon i Mattisudden
 • gånnå dån åro? var bor du?
 • mån årov Jåhkåmåhken jag bor i Jokkmokk
 • dån åro Bårjjåsin du bor i Porjus
 • sån årru Smirjon hon/han bor i Mattisudden
 • mån jag
 • dån du
 • sån hon/han
 • mån lav niejdda jag är en flicka
 • mån lav bárnne jag är en pojke
 • dån la niejdda du är en flicka
 • sån la bárnne han är en pojke
 • muv namma l jag heter
 • suv namma l hon/hon heter
 • duv namma l du heter
 • mujna jag har
 • dujna du har
 • sujna hon/han har
 • mujna l bena jag har en hund
 • le gus dujna bena? har du en hund?
 • le ja
 • iv nej, inte jag
 • mij la suv namma? vad heter hon/han?
 • gånnå mån årov? var bor jag?

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/buorastahttet.10584118.html

Dela