Bundesligastädte

Övningen är skapad 2014-06-02 av LagaholmsskolanESn. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Bundesland förbundsland. delstat
 • gross-grösser-grösste stor-större-störst
 • die Mauer muren
 • bauen bygga
 • töten döda
 • die Rede talet
 • berühmt berömt
 • das Wahrzeichen symbolen
 • verschiedene olika
 • sterben
 • das Gebiet området
 • von Wasser umgeben omgivet av vatten
 • die Hafenstadt hamnstaden
 • die Brücke bron
 • die Hauptstadt huvudstaden
 • die Einwohner invånarna

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/bundesligastadte.3683625.html

Dela