Bryce and Beatrice Take Basingstoke

Övningen är skapad 2020-09-02 av Marianne_Vasa. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • utbytesstudent exchange student
 • spännande, intressant exciting
 • märklig, konstig strange
 • bli underkänd, kugga flunk
 • slott castle
 • låta vettigt make sense
 • fördjupa sig immerse
 • katedral cathedral
 • palats palace
 • kör choir
 • fuktig damp
 • kran tap
 • genuint genuinely
 • uppskatta appreciate

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/bryce-and-beatrice-take-basingstoke.9892080.html

Dela