British Holidays glosor

Övningen är skapad 2017-03-26 av Moa102. Antal frågor: 17.
Välj frågor (17)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • lite, något slightly
 • i grunden basically
 • annandag jul boxing day
 • ledig dag då bankerna är stängda bank holiday
 • långfredagen good friday
 • annandag påsk easter monday
 • skyddshelgon patron saint
 • fira celebrate
 • firande celebration
 • äga rum take place
 • markera mark
 • stå i blom be in blossom
 • karneval carnival
 • nöjesfält fun fair
 • trebenslöpning three legged race
 • majstång may pole
 • kröna crown

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/british-holidays-glosor.7227196.html

Dela