Boxer Fathers, Boxer Daughters

Övningen är skapad 2016-11-08 av MadameMia. Antal frågor: 31.
Välj frågor (31)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • century århundrade
 • fight each other mötas
 • receive
 • boast skryta
 • float sväva
 • butterfly fjäril
 • sting sticka
 • decide avgöra
 • once and for all en gång för alla
 • beat besegra
 • advertise annonsera
 • battle kamp
 • nail salon nagelsalong
 • career karriär
 • the media massmedia
 • prove bevisa
 • win vinst
 • loss förlust
 • middleweight mellanvikt
 • association förbund
 • lawyer advokat
 • raise uppfostra
 • publicity uppmärksamhet, publicitet
 • create skapa
 • wear ha på sig
 • bleed blöda
 • serious seriös
 • I'll kick your butt Jag ska ge dig stryk
 • challenge utmana
 • prepared for beredd på
 • repeat upprepa

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/boxer-fathers-boxer-daughters.6790794.html

Dela