bovtsen baakoeh yttre

Övningen är skapad 2019-09-25 av Faepmie1. Antal frågor: 22.
Välj frågor (22)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • nuvpie huvud
 • tjelmie öga
 • gaalloe panna
 • njuenie mule
 • gaejpie haka
 • gealoen-nuelie parti under haken
 • bieljie öra
 • tjeahpohke hals
 • njaevie-goelkh håret under hakan
 • rudtje rygg
 • tjåamehtse bog
 • ïehterdahke revben
 • tjåejjie-nuelie magen
 • ulleme länd
 • ruaksja stek
 • batska svansen på renen
 • tjïektjes-juelkie bakben
 • tjïektjes-båetskie häl på bakbenet
 • boelve knä
 • åvtes-juelkie framben
 • seahkoe klövpartiet
 • jiejsjie fläck med strävare hår på bakbenet

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/bovtsen-baakoeh-yttre.9207375.html

Dela