bovtsen baakoeh inre

Övningen är skapad 2019-09-10 av Faepmie1. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • tjovve matstrupe
 • tjalmese nätmagen
 • tjaakse bladmagen
 • gaasije löpmagen
 • faehtie vom
 • gïeseldahke nätfettet som sitter på vommen
 • gåamalohke blindtarmen
 • döörke kragfett omkring tunntarmen
 • nïmmerh tunntarmarna och tarmfettet tillsammans
 • guehkies-buejtie tjocktarmen
 • maadth-tjåelie den yttre delen av tjocktarmen
 • gïrse luftrör
 • baahtsege renhjärta
 • geahpa lunga
 • aagkele mellangolvet
 • mueksie lever
 • daebrie mjälte
 • tjiermieh njurar med njurfettet kvar
 • gadtje-boeje urinblåsan

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/bovtsen-baakoeh-inre.9207419.html

Dela