boulangerie, pharmacie

Övningen är skapad 2016-10-07 av fohet. Antal frågor: 45.
Välj frågor (45)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • nästa! au suivant!
 • hejsan, ett bröd tack bonjour, un pain, s’il vous plaît
 • varsågod, något mer? voici, autre chose?
 • nej, tack, det är allt non, merci, c’est tout
 • frun, vad önskas? madame, vous désirez?
 • jag skulle vilja ha två baguetter je voudrais deux baguettes, s’il vous plaît
 • varsågod två baguetter, var det bra så? voilà deux baguettes, ce sera tout?
 • jag tar 3 gifflar också je prends trois croissants aussi
 • varsågod, och med detta? voici, et avec ça?
 • jag tar 2 chokladbröd också je prends deux pains au chocolat aussi
 • då blir det 5, 75 euro tack alors ça fait 5, 75 euros s’il vous plaît
 • varsågod 6 euro voici six euros
 • tack och här är er växel merci et voilà votre monnaie
 • hej då och ha en trevlig dag au revoir et bonne journée
 • hej då och tack det samma au revoir, merci et pareillement
 • hejsan, vad önskar ni? bonjour, que désirez-vous?
 • hejsan, jag har ont i magen bonjour, j’ai mal au ventre
 • har ni ont i magen? vous avez mal au ventre?
 • här är tabletter till magen voici des cachets pour le ventre
 • jag har lite ont i huvudet också j’ai un peu mal à la tête aussi
 • jaha, vill ni ha huvudvärkstabletter? d’accord, vous désirez des comprimés d’aspirine?
 • ja tack, finns det några bra tabletter för huvudet? oui, s’il vous plaît, il y a des bons cachets pour la tête?
 • javisst, Doliprane är jättebra bien sûr, les Doliprane sont très bien
 • jag tar det då je prends ça alors
 • var det bra så? c’est tout?/et avec ça?
 • jag har lite ont i halsen också j’ai un peu mal à la gorge aussi
 • jaha, vi har halstabletter alors, nous avons des pastilles pour la gorge
 • det blir bra c’est bien
 • ni har inte feber? vous n’avez pas de température?
 • jag vet inte, jag tror inte det je ne sais pas, je ne crois pas
 • om ni har ont si vous avez mal
 • ni måste gå till en läkare il faut consulter un médecin
 • ja, jag mår inte bra oui, je ne vais pas bien/ça va pas bien
 • nej, ni är kanske sjuk; non, vous êtes peut-être malade;
 • en läkare kan ge er ett bra recept un médecin peut vous donner une bonne ordonnance
 • ja, finns det någon läkare i närheten? oui, il y a un médecin près d’ici?
 • här har ni ett telefonnummer voici un numéro de téléphone
 • det är en bra läkare c’est un bon médecin
 • tack så mycket, vad är jag skyldig? merci beaucoup, je vous dois combien?
 • det blir 13, 40 tack ça fait 13, 40 euros s’il vous plaît
 • varsågod voilà
 • tack och här är er växel merci et voilà votre monnaie
 • tack och hej då merci et au revoir
 • hej då och ha en bra kväll au revoir et bonne soirée
 • tack det samma merci pareillement

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/boulangerie-pharmacie.6668858.html

Dela