Botanik

Övningen är skapad 2023-05-25 av hhannafrom. Antal frågor: 66.
Välj frågor (66)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Orchidaceae Orkidéer
 • Juncaceae Tågväxter
 • Cyperaceae Halvgräs
 • Poaceae Gräs
 • Ranunculaceae Ranunkelväxter
 • Fabaceae Ärtväxter
 • Rosaceae Rosväxter
 • Brassicaceae Korsblommiga växter
 • Polygonaceae Slideväxter
 • Caryophyllacea Nejlikväxter
 • Ericaceae Ljungväxter
 • Lamiaceae Kransblommiga växter
 • Orobancaceae Snyltrotväxter
 • Asteraceae Korgblommiga växter
 • Apiaceae Flockblommiga växter
 • Calypso bulbosa Norna
 • Luzula pilosa Vårfryle
 • Carex digitata Vispstarr
 • Festuca ovina Fårsvingel
 • Deschampsia flexuosa Kruståtel
 • Milium effusum Hässlebrodd
 • Fragaria vesca Smultron
 • Rubus saxatilis Stenbär
 • Rubus idaeus Hallon
 • Filipendula ulmaria Älggräs
 • Silene dioica Rödblära
 • Orthilia secunda Björkpyrola
 • Vaccinium myrtillus Blåbär
 • Vaccinium vitis-idaea Lingon
 • Vaccinium uliginosum Odon
 • Vaccinium oxycoccos Tranbär
 • Calluna vulgaris Ljung
 • Andromeda polifolia Rosling
 • Rhododendron tomentosum Skvattram
 • Empetrum nigrum Kråkbär
 • Cirsium heterophyllum Brudborste
 • Equisetum sylvaticum Skogsfräken
 • Phegopteris connectilis Hultbräken
 • Athyrium filix-femina Majbräken
 • Gymnocarpium dryopteris Ekbräken
 • Dryopteris expansa Nordbräken
 • Lycopodium annotium Revlummer
 • Oxalis acetosella Harsyra
 • Viola palustris Kärrviol
 • Geranium sylvaticum Skogsnäva
 • Daphne mezerum Tibast
 • Cornus suecica Hönsbär
 • Trientalis europaea Skogsstjärna
 • Paris quadrifolia Ormbär
 • Convallaria majalis Liljekonvalj
 • Maianthemum bifolium Ekorrbär
 • Linnea borealis Linnea
 • Hypogymnia physodes Blåslav
 • Cladonia stellaris Fönsterlav
 • Cladonia rangiferina Grå renlav
 • Cladonia arbuscula Gulvit renlav
 • Cetraria islandica Islandslav
 • Bryoria ssp. Tagellavar
 • Usnea ssp. Skägglavar
 • Hylocomium splendens Husmossa
 • Pleurozium schreberi Väggmossa
 • Ptilium crista castrensis Kammossa
 • Dicranum ssp. Kvastmossor
 • Polytrichum commune Björnmossa
 • Sphagnum girgensohnii Granvitmossa
 • Rhytidiadelphus triquetrus Kranshakmossa

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/botanik.11549873.html

Dela