Bokföring 1

Övningen är skapad 2019-09-18 av Idasvanberg. Antal frågor: 6.
Välj frågor (6)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • dröjsmålsränta (säljaren skickar) kundfodran, ränteintäkt
  • dröjsmålsränta (köparen tar emot) levskuld, dröjsmålsränta
  • kassarabatt (kundens perspektiv) 19xx, levskuld, erhållna kassarabatt, ingå moms
  • kassarabatt (säljarens perspektiv) 19xx, kundfodran, lämnade kassarabatt, utgå moms
  • försäljning med 3 land (usa) kundfodran, fösäljning utanför EU
  • inköp med 3 land (usa) levskuld, varuinköp

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/bokforing-1.9255751.html

Dela