Böja Verben: Haben (ha) och Sein (är)

Övningen är skapad 2021-02-23 av Izma. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Ich bin Jag är
 • Du bist Du är
 • Er ist Han är
 • sie ist hon är
 • Es ist Det är
 • Wir sind Vi är
 • Ihr seid Ni är
 • Sie sind Ni (artig) är
 • Ich habe Jag har
 • Du hast Du har
 • Er hat, Sie hat, Es hat Han har, Hon har, Det har
 • Wir haben Vi har
 • Ihr habt Ni har
 • Sie haben Ni (artig) har

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/boja-verben-haben-ha-och-sein-ar.10303249.html

Dela