böja "tener" (att ha)

Övningen är skapad 2019-05-08 av SkolAnns. Antal frågor: 7.
Välj frågor (7)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Tener att ha
  • Tengo jag har
  • Tienes du har
  • Tiene han/hon/den/det/ni har
  • Tenemos vi har
  • Tenéis Ni har (du+du)
  • Tienen De/ni har

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/boja-tener-att-ha.9065685.html

Dela