Blommor

Övningen är skapad 2020-06-20 av HannisKarlsson. Antal frågor: 94.
Välj frågor (94)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Teveronika Veronica chamaedrys
 • Tusensköna Bellis perennis
 • Löktrav Alliaria petiolata
 • Hundkäx Anthriscus sylvestris
 • Maskrossläktet Taraxacum sp.
 • Smultron Fragaria vesca
 • Knölbräcka Saxifraga granulata
 • Styvmorsviol Viola tricolor
 • Åkerviol Viola arvensis
 • Rödblära Silene dioica
 • Gullviva Primula veris
 • Gråfibbla Pilosella officinarum
 • Jungfrulin Polygala vulgaris
 • Ängsviol Viola canina
 • Adam och Eva Dactylorhiza sambucina
 • Gökärt Lathyrus linifolius
 • Ängsbräsma Cardamine pratensis
 • Hönsarv Cerastium fontanum
 • Strandkrypa Glaux maritima
 • Svartkämpar Plantago lanceolata
 • Gatkamomill Matricaria discoidea
 • Tulkört Vincetoxicum hirundinaria
 • Kummin Carum carvi
 • Smörblomma Ranunculus acris
 • Daggkåpa Alchemilla vulgaris
 • Liljekonvalj Convallaria majalis
 • Getrams Polygonatum odoratum
 • Midsommarblomster Geranium sylvaticum
 • Ängssyra Rumex acetosa
 • Humlelusern Medicago lupulina
 • Vitklöver Trifolium repens
 • Skuggnäva Geranium pyrenaicum
 • Ärenpris Veronica officinalis
 • Åkervinda Convolvulus arvensis
 • Ryssgubbe Bunias orientalis
 • Svärdslilja Iris pseudacorus
 • Bergsyra Rumex acetosella
 • Skogssäv Scirpus sylvaticus
 • Brännässlor Urtica dioica
 • Vitplister Lamium album
 • Kirskål Aegopodium podagraria
 • Kamomill Matricaria chamomilla
 • Baldersbrå Tripleurospermum indorum
 • Blåklint Centaurea cyanus
 • Rödkämpar Plantago media
 • Solvända Helianthemum nummularium
 • Femfingerört Potentilla argentea
 • Blodrot Potentilla erecta
 • Tjärblomster Viscaria vulgaris
 • Käringtand Lotus corniculatus
 • Blodnäva Geranium sanguineum
 • Brudbröd Filipendula vulgaris
 • Vitmåra Galium boreale
 • Prästkrage Leucanthemum vulgare
 • Åkerförgätmigej Myosotis arvensis
 • Häckvicker Vicia sepium
 • Ljung Calluna vulgaris
 • Lingon Vaccinium vitis-idaea
 • Blåbär Vaccinium myrtillus
 • Ängskovall Melampyrum pratense
 • Rödklöver Trifolium pratense
 • Skogsklöver Trifolium medium
 • Hundtunga Cynoglossum officinale
 • Nejlikrot Geum urbanum
 • Flenört Scrophularia nodosa
 • Vit näckros Nymphaea alba
 • Äkta förgätmigej Myosotis scorpioides
 • Topplösa Lysimachia thyrsiflora
 • Revsmörblomma Ranunculus repens
 • Älggräs Filipendula ulmaria
 • Gåsört Argentina anserina
 • Kråkvicker Visia cracca
 • Grässtjärnblomma Stelaria graminea
 • Natt och dag Melampyrum nemorosum
 • Blåsippa Hepatica nobilis
 • Vitsippa Anemone nemorosa
 • Tranbär Vaccinium oxicoccus
 • Tuvull Eroiforium vaginatum
 • Hjortron Rubus chamaemorus
 • Odon Vaccinium uliginosum
 • Rosling Andromeda polefolea
 • Vattenklöver Menyanthes trifoliata
 • Jungfru marie nycklar Dactylorhiza maculata
 • Skogsfibblor Hieracium sect. Hieracium
 • Ekkorbär Maianthemum bifolium
 • Hummleblomster Geum rivale
 • Stenbär Rubus saxatilis
 • Blåeld Echium vulgare
 • Ängshavrerot Tragopogon pratensis
 • Gul näckros Nuphar lutea
 • Gulvial Lathyrus pratensis
 • Skogssallat Mucelis muralis
 • Sommargyllen Barbarea vulgaris
 • Stormåra Galium album

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/blommor.9817866.html

Dela

Annonser