Björnstad kap 13-18

Övningen är skapad 2023-09-22 av kristofferjacobsson. Antal frågor: 22.
Välj frågor (22)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • vek svag eller brist på styrka, både fysiskt och mentalt
 • kollektivet en gupp människor eller individer som agerar tillsammans, vanligtvis för ett gemensamt syfte eller mål
 • undermålig något som är av dålig kvalitet eller prestation, som inte uppfyller förväntningar eller standarder
 • konservativ en person eller ett perspektiv som vill bevara tradioner, värderingar, normer och som är motvillig att välkomna förändring
 • kompensera att balansera en brist eller förlust genom att erbjuda något i utbyte
 • ångest en känsla av rädsla, oro eller obehag som kan vara kopplad till framtida eller dåtida händelser eller situationer
 • hänsynslös att inte visa någon hänsyn, t.ex. genom att agera brutalt
 • infernaliskt något som är extremt besvärligt, irriterande eller obehagligt
 • nedlåtande att visa överlägsenhet gentemot någon eller något, vanligtvis genom att vara nedvärderande eller föraktfull
 • outhärdlig något som är så smärtsamt, obehagligt eller irriterande att det är svårt att tolerera eller stå ut med
 • psykisk relaterade till sinnet eller mental hälsa, snarare än kroppslig
 • fysisk relaterad till kroppen eller det som kan observeras med sinnena
 • fantomsmärta smärta som upplevs i en kroppsdel som har amputeras, trots att den inte längre finns där. Eller att man känner smärta trots att man inte är skadad, man inbillar sig
 • tillintetgjord fullständigt förstörd eller eliminerad
 • hyperaktiv ett tillstånd där en person är ovanligt aktiv, ofta i en påfrestande eller störande grad
 • gestikulera att använda handrörelser eller kroppsspråk för att kommunicera eller uttrycka sig
 • avsevärt i hög grad eller betydligt, "jag är ____ bättre än dig på"
 • förmoda att anta eller tro något baserat på bevis eller logik
 • motvilligt att göra något motvilligt eller emot ens önskan
 • fabricerad något som är konstruerat eller skapat, oftast med avsikt att vilseleda eller lura
 • hånskratt ett skratt som uttrycker hån, förlöjligande eller överlägsenhet gentemot någon eller något
 • endorfiner naturliga kemikalier i hjärnan som fungerar som smärtlindrande och stämningshöjande ämnen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/bjornstad-kap-13-18.11674633.html

Dela