BION tenta para ihop

Övningen är skapad 2022-05-16 av Lunica. Antal frågor: 45.
Välj frågor (45)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Humant papilloma virus Kondylom
 • Prioner Creutzfeldt-Jacobs sjukdom
 • Streptococcus pneumoniae Lunginflammation
 • Plasmodium Malaria
 • Hur storleksspridningen på erytrocyter är Erc-RDW
 • Koncentrationen av hemoglobin i erytrocyten Erc-MCHC
 • Volymen hos erytrocyten Erc-MCV
 • Mängden hemoglobin i erytrocyten Erc-MCH
 • Plasmakoagulationen P-APTt
 • Hjärtat P-CKMBmass
 • Syra-basbalansen IB-CO2
 • Antalet erytrocyter BPK
 • Vattenbalansen P-Natrium
 • Primära hemostasen BTP-K
 • Njurarna P-kreatinin
 • Erytrocytstorlek Ery-MCV
 • Antiglobulin Inte inom Hemostasen
 • Antitrombin Sekundära hemostasen
 • Protein S och C komplexet Sekundära hemostasen
 • PAI Fibrinolysen
 • Antitrypsin Inte inom Hemostasen
 • Antiplasmin Fibrinolysen
 • Hjärtat P-Troponin T
 • Vattenbalansen P-natrium
 • Syra-basbalansen aB-pH
 • Plasmakoagulationen P.Pk(INR)
 • Anemi B-Hb
 • Njurarna Minirin
 • Primära hemostasen B-TPK
 • HbA1c Kolhydratomsättning
 • fP-LDL Fettomsättning
 • P-Urea Proteinomsättning
 • fS-insulin Kolhydratomsättning
 • U-ketonkroppar Fettomsättning
 • P-glukos Kolhydratomsättning
 • E.Coli UVI
 • Streptococcus pyogenes (GAS) Halsfluss
 • Epstein Barr virus Körtelfeber
 • Varicella Zoster virus Vattkoppor
 • P-Cystatin C Glomerulus
 • U-osmolalitet Tubulus
 • Minirin-test Tubulus
 • Kreatinin Glomerulus
 • Protein HC Tubulus
 • Pt-Iohexamolclearens Glomerulus

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/bion-tenta-para-ihop.10964491.html

Dela