Biological phycology- abbreviations of the NS

Övningen är skapad 2023-09-21 av keirabk8806. Antal frågor: 6.
Välj frågor (6)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • PeNS Peripheral nervous system
  • CNS Central nervous system
  • SoNS Somatic nervous system
  • ANS Autonomic nervous system
  • SyNS Sympathetic nervous system
  • PaNS Parasympathetic nervous system

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/biological-phycology-abbreviations-of-the-ns.11684712.html

Dela