Biologi v.37

Övningen är skapad 2023-09-11 av Klara_9000. Antal frågor: 17.
Välj frågor (17)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Ek Quercus robur
 • Lind Tilia
 • Lönn Acer platanoides
 • Gran Picea abies
 • En Junipierus communis
 • Björk Betula
 • Rönn Sorbus aucuperia
 • Bok Fagus sylvatica
 • Hassel Corylus avellana
 • Asp Populus tremula
 • Gråbo Artemisia vulgaris
 • Rölleka Achillea millefolium
 • Höstfibbla Scorzoneroides autumnalis
 • Rödklöver Trifolium pratense
 • Blåklocka Campanula rotlundifolia
 • Renfana Tanacetum vulgare
 • Äkta Johannesört Hypericum perforatum

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/biologi-v-37.11647914.html

Dela