Biologi människokroppen 2

Övningen är skapad 2020-11-23 av batyochsaga. Antal frågor: 11.




Välj frågor (11)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Vad heter enzymet som sönderdelar kolhydrater i munnen? Amylas
 • Vart produceras galla i vår kropp? Levern
 • Vad bildar flera celler tillsammans? Vävnader
 • Vad bildar flera vävnader tillsammans? Organ
 • Vad bildar flera organ tillsammans? Organsystem
 • Vart bildas bukspottet? Bukspottkörteln
 • Vad gör gallan? Bryter ned fettet vi äter
 • Vart finns enzymet pepsin? Magsäcken
 • Vad gör pepsinet? Bryter ned proteiner
 • Från vilken del av hjärtat går blodet ut i det stora blodomloppet? Vänster
 • Vad är en ven? En typ av blodkärl

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/biologi-manniskokroppen-2.10150675.html

Dela