Biologi grund

Övningen är skapad 2021-03-21 av janwen. Antal frågor: 33.
Välj frågor (33)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Vad betyder Biologi? Läran om livet
 • Förklara Evolutionen Förklaringen om hur livet på jorden har utvecklats genom naturligt urval. Vissa organismer har muterat och får egenskaper som varit fördelaktiga. De har därigenom blivit mer konkurrenskraftiga
 • Organism Allt som har liv. Ett annat ord för livsform. Kan vara djur, växter, svampar eller bakterier.
 • Cell Den minsta levande delen. Alla celler har minst cellvägg och arvsanlag. Skillnad mellan hur djur-, växt-, svamp- och bakterieceller ser ut.
 • Vävnad Vävnad består av en sorts celler, tex muskelceller består av muskelceller
 • Organ Består av olika sorters vävnad. Ex: ett hjärta består av muskelvävnad, bindväv kärlvävnad mm
 • Cellmembran Höljet på en cell. Alla celler har cellmembran som kan släppa igenom syre, koldioxid, socker, vatten, vitaminer mm.
 • Cellplasma Det mesta av innehållet i en cell. Består mest av vatten, salter och proteiner..
 • Cellkärna Finns i djur-, växt- och svampceller. Innehåller DNA med arvsanlagen.
 • Cellvägg En yttre stödvägg utanför cellmembranet på växt- och svampceller samt de flesta bakterier. Består mest av cellulosa (trä) och ger statdga och skydd åt cellen.
 • Biosfär Den del av jorden där liv finns. ca 10 000 meter ner i havens djup upp till 10 000 meter upp i atmosfären.
 • Gen Del av DNA som kan koda för olika egenskaper
 • DNA Våra samlade arvsanlag
 • Art Vanligen menar man att organismer av samma art kan fortplanta sig med varandra och få fertil avkomma (barn som också kan få barn)
 • Hybrid Steril avkomma till olika arter. Ex häst + åsna = mula, mulåsna
 • Släktnamn Ett gemensamt namn för arter inom samma släkte. Ex homo i homo sapiens och homo neanderthalensis. Det var Carl von Linné som började att benämna olika släkten och arter med vetenskapliga namn på latin.
 • Artnamn Namnet som skiljer olika arter inom samma släkte. Ex sapiens i homo sapiens och neanderthalensis i homo neanderthalensis.
 • Mögel Mikroskopiska svampar som lever av att bryta ner dött organiskt material. Sprids genom att de avger sporer
 • Klorofyll Grönt ämne som är avgörande för fotosyntesen
 • Fotosyntesen Världens viktigaste kemiska reaktion. Genom denna skapar växter (och vissa bakterier) sin egen mat och byggnadsmaterial. koldioxid + vatten + ljusenergi → druvsocker + syre.
 • Cellandning Kemisk reaktion som gör att djur, växter, svampar och bakterier kan få energi. druvsocker + syre → koldioxid + vatten + energi. Organismer som använder fotosyntes behöver energi på natten och “äter” då upp druvsocker som de skapat under dagen.
 • Liv (6 st villkor) 1 Består av celler. 2. Reagerar på omgivningen. 3. Tar upp ämnen från omgivningen. 4. Avger ämnen till omgivningen. 5. Behöver energi. 6. Kan fortplanta sig.
 • Vilka celler har cellvägg? Växter, bakterier och svampar
 • Vilka celler kan använda ljus som energikälla? Växter och vissa bakterier
 • Vilka celler har cellkärna? Djur, växter och svampar
 • Carl von Linné Sorterade arter i olika grupper och gav dem latinska namn
 • Sjukdomar man INTE kan få av bakterier Influensa, Covid, förkylning
 • Vilken nytta har vi av bakterier? Skydd mot andra skadligare bakterier, samt bilda vitaminer i matsmältningen.
 • Leeuwenhoek Uppfann mikroskopet på 1600-talet
 • Florence Nighingale Insåg vikten av hygien på 1800-talet och räddade skadade soldater på ett krigssjukhus
 • Louis Pasteur Insåg sambandet mellan bakterier och sjukdomar. Kom på pastörisering (snabb upphettning - avkylning) för att göra mjölk hållbarare.
 • Resistenta bakterier Bakterier som kan överleva antibiotika. Ett resultat av överdriven antibiotikaanvändning.
 • Hur förökar bakterier sig De delar sig. En bakterie blir två.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/biologi-grund.10350563.html

Dela