Bienvenidos pág 7

Övningen är skapad 2019-09-13 av vedre. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Richard o Ricardo Richard eller Ricardo
 • Es de Estados Unidos. Han är från USA.
 • Habla sólo un poco de español. Han pratar bara lite spanska.
 • Ahora está en España. Nu är han i Spanien.
 • Está en España con su madre. Han är i Spanien med sin mamma.
 • Va a ir a su hotel. Han ska gå till sitt hotell.
 • Ricardo tiene un problema. Ricardo har ett problem.
 • No sabe dónde está. Han vet inte var han är.
 • ¡Escucha! Lyssna!
 • ¿Dónde está el hotel? Var ligger hotellet?
 • Está a la izquierda del banco. Den ligger till vänster om banken.
 • perdón ursäkta
 • ¡otra vez, por favor! en gång till, tack!
 • ¡más despacio, por favor! långsammare, tack!
 • ¡mira! titta!
 • Está al lado del Banco de España. Den ligger vid sidan om Spanienbanken.
 • Ah,, claro Jaha, självklart
 • De nada. Det var så lite.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/bienvenidos-pag-7.9221815.html

Dela