Bienvenidos a Gracias

Övningen är skapad 2019-09-11 av vedre. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Bienvenidos a Gracias Välkomna till Gracias
 • buenos días goddag, god morgon
 • soy una de las personas jag är en av personerna
 • que aparecen som dyker upp
 • en este libro i den här boken
 • Soy de España. Jag kommer från Spanien.
 • Vivo con mi padre. Jag bor med min pappa.
 • ¡Hola a todos! Hej alla!
 • Soy amigo de Josefa. Jag är Josefas kompis.
 • Josefa y yo vamos a la misma clase. Josefa och jag går i samma klass.
 • También practicamos escalada. Vi tränar också klättring.
 • Practicamos escalada con el mismo club. Vi tränar klättring med samma klubb.
 • Soy de Chile. Jag kommer från Chile.
 • Vivo aquí en Valencia. Jag bor här i Valencia.
 • en este libro i den här boken
 • Voy a visitar a mis primos. Jag ska besöka mina kusiner.
 • practicar, practico, practicas, practica, practicamos, practicáis, practican att träna, jag tränar, du tränar, han/hon tränar, vi tränar, ni tränar, de tränar
 • ir, voy, vas, va, vamos, vais, van att gå/åka, jag går, du går, han/hon går, vi går, ni går, de går

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/bienvenidos-a-gracias.9219585.html

Dela