BI prov v.42 åk8

Övningen är skapad 2020-10-05 av 060204al. Antal frågor: 70.
Välj frågor (70)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Vad släpper en cell in? syre, näring, vatten
 • Vad släpper en cell ut? avfall, vatten
 • Vad består en djurcell av? cellkärna med arvsanlag, cellplasma, cellmembran
 • Vad består en växtcell av? vakuol, kloroplaster, cellplasma, cellkärna med arvsanlag, cellmembran, cellvägg
 • Uppbyggnad: 1. cell 2. vävnad 3. organ
 • Ex. på celler: muskelcell, bencell, nervcell
 • Ex. på vävnader: muskelvävnad, benvävnad, nervvävnad
 • Ex. på organ: hjärtat, skelett, hjärna
 • Vad består hjärtat och andra muskler av? muskelvävnad som i sin tur består av muskelceller
 • Vad består skelettet av? benvävnad som i sin tur består av benceller
 • Vad består hjärnan av? nervvävnad som i sin tur består av nervceller
 • Annat namn på arvsanlag: DNA
 • I cellplasman flyter en massa funktioner runt
 • Vad flyter runt i cellplasman? organeller
 • Ex. på organeller: mitokondrier, ribosom, lysosom
 • Vad gör mitokondrier? omvandlar näring till energi
 • Vad gör ribosomer? binder aminosyror till protein
 • Vad gör lysosomer? städar cellen
 • Vad gör cellmembranet? skyddar, släpper in saker som cellen behöver och släpper ut restprodukter
 • ribosomer består bl.a. av: ribonukleinsyra (RNA)
 • Vad gör cellkärnan? styr cellens funktioner
 • Vad är ett annat namn på vakuolen? cellsaftrum
 • Vad innehåller kloroplaster? klorofyll
 • Ett annat namn på kloroplaster: klorofyllkorn
 • Vad står HB(-värde) för? hemoglobin i blodet
 • Vad är hemoglobin? protein och färgämne i de röda blodkropparna
 • Vad gör hemoglobin? binder syre
 • Hur mäter man hemoglobin i blodet? i % och g/liter. 50%=80g/liter
 • Hur mycket hemoglobin är det vanligt att man har i blodet? 120-170 g/l
 • Om man har för lågt blodvärde... behöver man äta järnrik mat
 • Vänstra halvan av hjärtat tar hand om det syrerika blodet.
 • Högra halvan av hjärtat tar hand om det syrefattiga blodet.
 • Stora kretsloppet går... ut till kroppen
 • Lilla kretsloppet går... mellan hjärta och lungor
 • Artärer: från hjärtat, tjocka kraftiga kärl, högt tryck, syrerikt blod
 • Vener: till hjärtat, tunna väggar, lågt tryck, syrefattigt blod, klaffar
 • Vad gör klaffarna i venerna? hjälper blodet tillbaka upp till hjärtat
 • Kapillärer: förbinder artärer och vener, kommer i kontakt med alla kroppens celler
 • Hur stora är kapillärer? 1/100 mm
 • Mellan kapillärer och kroppens celler sker ett utbyte av syre och näring
 • Vad är kontraktion? när hjärtat drar ihop sig
 • Vad är systoliskt blodtryck? blodtrycket när hjärtat drar ihop sig
 • Vad är diastoliskt blodtryck? blodtrycket när hjärtat utvidgar sig
 • Systoliskt blodtryck brukar ligga på 130-140 mmHg hos en vuxen person
 • Systoliskt blodtryck brukar ligga runt 115 mmHg hos en 15-åring
 • Diastoliskt blodtryck brukar ligga på 80-90 mmHg hos en vuxen
 • Diastoliskt blodtryck brukar ligga runt 75 mmHg hos en 15-åring
 • Vad är mmHg? millimeter kvicksilver, enhet för tryck
 • Ex. på saker som påverkar blodtrycket: koffein, tobak, mat
 • Vilken funktion har hjärtat? transportera blod i hela kroppen
 • Varför behöver blodet transporteras runt i kroppen? det transporterar syre och näring till cellerna
 • Hur är hjärtat uppbyggt? 2 halvor med 1 förmak och 1 kammare var. mellan förmak och kammare sitter klaffar
 • Vad är skillnaden mellan artärer och vener? artärer går från hjärtat och vener går till hjärtat
 • Vad kan högt blodtryck leda till? stroke, diabetes, hjärtinfarkt, aneurysm
 • Vad är aneurysm? blodkärlsbristning
 • Vilka uppgifter har blodet i kroppen? transportera syre och näring till cellerna, transportera avfall från cellerna, läka sår, försvara kroppen mot bakterier och virus
 • Vad består blodkärlssystemet av? det stora nätverk av blodkärl i kroppen
 • Ungefär hur många liter blod har en person som väger 60 kg? ca 5 liter
 • Vad består blodet av? 55% blodplasma, 41% röda blodkroppar, 4% vita blodkroppar och blodplättar
 • Hur transporteras näringsämnena i blodet? i blodplasman
 • Hur kommer näringen från blodet in i cellerna? det pressas ut genom väggarna på kapillärerna
 • Vad gör de röda blodkropparna? transporterar syre
 • Var bildas röda blodkroppar? i skelettbenens röda benmärg
 • Var finns de vita blodkropparna? i blodet och lymfsystemet
 • Vad gör de vita blodkropparna? försvarar kroppen mot virus och bakterier
 • Vad gör blodplättar? läker sår
 • Hur läker blodplättarna sår? de fastnar i ett tunt proteinnät som bildas när man blöder. efterhand bildas en sårskorpa
 • Vad gör lymfsystemet? samlar upp vätska i kroppen och tömmer den i blodet
 • Vad består blodplasma av? vatten, näringsämnen, avfallsprodukter
 • Varför är järn viktigt i kroppen? det ingår i proteinet hemoglobin som binder syre

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/bi-prov-v-42-ak8.10023617.html

Dela