Beware of the tide! (easy)

Övningen är skapad 2016-01-22 av linahl. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • difference skillnad
 • high tide högvatten
 • low tide lågvatten
 • check kontrollera
 • sea current havsström
 • incident händelse
 • resting som vilar
 • channel kanal
 • right above precis rakt ovanför
 • especially särskilt
 • different annorlunda
 • headline rubrik

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/beware-of-the-tide-easy.5664353.html

Dela