Berufe ÅK9 W9

Övningen är skapad 2019-02-20 av Anddob. Antal frågor: 29.
Välj frågor (29)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • der Lehrer läraren
 • der Busfahrer busschauffören
 • der Arzt läkaren
 • der Bauer bonden
 • der Verkäufer försäljaren, köpmannen
 • der Steward stewarden
 • der Pilot piloten
 • der Sänger sångaren
 • der Fotograf fotografen
 • der Friseur frisören
 • der Koch kocken
 • der Architekt arkitekten
 • der Polizist polismannen
 • der Bäcker bagaren
 • der Briefträger brevbäraren
 • die Lehrerin lärarinnan
 • die Busfahrerin busschauffören, kvinnliga busschauffören
 • die Ärztin läkaren, kvinnliga läkaren
 • die Bäuerin bonden, kvinnliga bonden
 • die Verkäuferin försäljerskan
 • die Stewardess flygvärdinnan, kvinnliga stewarden
 • die Pilotin piloten, kvinnliga piloten
 • die Sängerin sångerskan
 • die Fotografin fotografen, kvinnliga fotografen
 • die Friseurin frisörskan
 • die Köchin kocken, kvinnliga kocken, kokerskan
 • die Architektin arkitekten, kvinnliga arkitekten
 • die Polizistin poliskvinnan, kvinnliga polisen
 • die Bäckerin bagerskan, kvinnliga bagaren

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/berufe-ak9-w9.8909657.html

Dela