Bergarter

Övningen är skapad 2019-04-25 av Morrismus. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Dunit magmatisk ultrabasisk djupbergart
 • Gabbro magmatisk basisk djupbergart
 • Diabas magmatisk basisk gångbergart
 • Basalt magmatisk basisk ytbergart
 • Diorit magmatisk intermediär djupbergart
 • Syenit magmatisk intermediär djupbergart
 • Andesit magmatisk intermediär ytbergart
 • Granit magmatisk sur djupbergart
 • Aplit magmatisk sur gångbergart
 • Pegmatit magmatisk sur gångbergart
 • Ryolit magmatisk sur ytbergart
 • Konglomerat sedimentär epiklastisk
 • Sandsten sedimentär epiklastisk
 • Lerskiffer sedimentär epiklastisk
 • Alunskiffer sedimentär epiklastisk(organogen)
 • Kalksten sedimentär kemisk/organogen
 • Slagg sedimentär pyroklastisk
 • Gnejs regionalmetamorf, hög
 • Glimmerskiffer regionalmetamorf, medel
 • Amfibolit regionalmetamorf, medel
 • Täljsten regionalmetamorf, låg
 • Fyllit regionalmetamorf, låg
 • Marmor regionalmetamorf, låg-hög
 • Kvartsit regionalmetamorf, låg-hög
 • Skarn kontaktmetamorf, medel-hög
 • Breccia dynamometamorf, spröd

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/bergarter.9046628.html

Dela