Begrepp

Övningen är skapad 2020-12-21 av cathrineale. Antal frågor: 17.
Välj frågor (17)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • led som används av fordon, även cykelleder, gångbanor, ridbanor intill vägar väg
 • som färdas eller uppehåller sig på väg vägtrafikant
 • cykel, moped, traktor, bil, buss, motorredskap, skoter är exempel på... fordon
 • motordrivna fordon traktor, motorredskap, terrängmotorfordon
 • motorfordon bil, motorcykel, moped
 • bil personbil, buss, lastbil
 • Vad delas moped in i för kategorier? Klass 1 och klass 2
 • Vilka markeringar används mellan körfält? Längsgående markeringar
 • Vad kallas markeringar som korsar körfält (såsom övergångsställe)? Tvärgående markeringar
 • Tvärgående markeringar Stopplinje, övergångsställe, väjningslinje
 • Skyltar som upplyser om en fara kallas... varningsmärken
 • Skyltar som upplyser om väjningsregler kallas... väjningspliktsmärken
 • Skyltar som anger förbud mot något kallas... förbudsmärken
 • Skyltar som talar om vad du måste göra kallas... påbudsmärken
 • skyltar som talar om förhållanden för en viss plats kallas... anvisningsmärken
 • Skyltar so anger väg till ort, inrättning eller turistiska mål kallas... lokaliseringsmärken
 • Skyltar som kompletterar andra vägmärken med extra info kallas... tilläggstavlor

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/begrepp.10194850.html

Dela

Annonser