Begrepp sv politik år 8

Övningen är skapad 2018-10-18 av linahl. Antal frågor: 46.
Välj frågor (46)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • All makt utgår från folket i en demokrati
 • riksdagen godkänner regeringen så att den inte fuskar parlamentarism
 • förslag från någon i riksdagen motion
 • förslag från regeringen proposition
 • hjälper och servar regering och riksdag och är anställd tjänstemän
 • specialgrupper som riksdagen har utskott
 • specialgrupper som regeringen har departement
 • förslag från regeringen om ekonomi budgetproposition
 • regeringen ser till att något händer verkställer
 • rådgivande förslag från folket om hur Sverige ska ställa sig i olika frågor folkomröstning
 • är färre än hälften i riksdagen minoritet
 • partierna får platser i riksdagen efter hur många röster de fått i valet proportionellt valsystem
 • kung statschef
 • föds in i ämbetet och blir chef monarki
 • påverka från gräsrotsnivå i korridorerna i Rosenbad eller riksdagen lobbying
 • jättemånga människor går samman och strider för olika saker folkrörelse
 • regeringskansliet ligger i Stockholm Rosenbad
 • regering och riksdag tillsammans statsmakterna
 • avsäga sig tronen abdikera
 • remiss till myndighet som bearbetar och ger ett förslag från organisation betänkande
 • person som arbetar för att genomföra sitt partis idéer politiker
 • Ex: stifta lagar, bestämma skatter och kontrollera regeringen riksdagens uppgifter
 • överheten bestämmer, far i hem, lärare i skola och ledare i landet auktoritär
 • får partierna efter hur många röster de fått mandat
 • platser i riksdagen 349
 • chef för regeringen statsminister
 • medlemmar i regeringen statsråd
 • chef för ett departement minister
 • största departementen är ex utrikes, finans, miljö, skol och kulturminister
 • människor som är anställda i riksdag och regering förvaltning
 • ett parti har egen majoritet och sitter ensamma i regering enpartiregering
 • 2 el flera partier regerar tillsammans koalitionsregering
 • alla partier regerar tillsammans ex i krig el krissituation samlingsregering
 • vill ändra utan demokratiskt stöd ex trädkramare och gömma flyktingar civii olydnad
 • demokrati, med allmän och lika rösträtt, frihet att tycka och säga vad du vill folkstyre
 • Sverige blev en demokrati då kvinnlig rösträtt infördes 1921
 • folket röstar fram politiker som fattar beslut som gäller alla representativ demokrati
 • Hela folket röstar om en speciell fråga direkt demokrati
 • motsats till demokrati, inga fria val, utrycksbegränsning diktatur
 • FN kräver: rätt till liv och frihet, äganderätt, åsikts och yttrandefrihet, religionsfrihet, mötesfrihet, tryckfrihet samt jämlikhet demokratiska rättigheter
 • diktatur där en härskare/kung bestämmer allt själv envälde
 • ett tillåtet parti bestämmer allt ex Kuba partidiktatur
 • makt direkt från gud och hans sändebud prästerna bestämmer, Iran teokrati
 • myndighet granskar medierna för att hindra olämplig information att nå folket, som i Kina censur
 • alla röstar genom att räcka upp handen, alla kan se vad alla röstar öppen omröstning
 • man skriver anonymt på en lapp vad man röster på sluten omröstning

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/begrepp-sv-politik-ar-8.8598685.html

Dela