Begrepp kemi

Övningen är skapad 2019-11-08 av emiliasew. Antal frågor: 38.
Välj frågor (38)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Organiska ämnen Föreningar som innehåller kol och som kommer från något levande.
 • Oorganiska ämnen Föreningar som INTE innehåller kol och som INTE kommer från något levande. Undantaget är koldioxid.
 • Kolväte En organisk förening som bara innehåller kolatomer och väteatomer. T ex metan, etan, propan. Kan också kallas för alkaner.
 • Isomerer Ämnen som har samma molekylformel men olika form. Molekylen kan t ex vara grenad eller rak.
 • Dubbel- och trippelbindning När t.ex två kolatomer sitter ihop med två eller tre elektronparbindningar.
 • Omättade kolväten Innehåller dubbel eller trippelbindningar. Omättade kolväten reagerar lätt med andra ämnen.
 • Mättade kolväten Har inga dubbel- eller trippelbindningar. Reagerar inte lika lätt med andra ämnen.
 • Alkohol En organisk förening som innehåller en OH-grupp (Obs! Blanda inte ihop med hydroxidjon, OH- ). Vanligaste alkoholen är etanol som finns i vin & sprit och även används som bilbränsle.
 • Organisk syra En organisk förening som innehåller en syragrupp (-COOH), t ex ättiksyra.
 • Ester En organisk förening som ofta doftar och smakar mycket.
 • Polärt ämne Ett ämne som har en positiv och en negativ ände, t ex vatten.
 • Opolärt ämne Ett ämne som inte har någon laddad sida.
 • Tensid Ämne som har en polär och en opolär sida. Det gör att det kan bädda in fettet i smutsen så att det kan sköljas bort med vatten. Används i t ex tvättmedel.
 • Metallbindning Den bindning som håller ihop atomerna i metaller. Metallbindningen fungerar som en enda stor bindning som håller ihop alla atomerna i en metallbit.
 • Ädel metall Metaller som finns som rena metaller i naturen eller i jordskorpan. Några exempel är guld, silver och platina.
 • Mineral Olika kemiska föreningar innehållandes metall som man kan hitta i jordskorpan.
 • Bergart En blandning av flera mineraler.
 • Malm En bergart som innehåller så mycket intressanta metalljoner att det lönar sig att bryta den och göra om den till metall.
 • Anrikning Anrikning betyder att man sorterar bort skräpet ur en malm, så att man får en större andel av det mineral som man vill ha.
 • Stål Stål är järn som är blandat med lite kol och ibland även andra atomslag. Stål är hårdare än rent järn.
 • Tungmetall Tungmetaller är egentligen alla metaller som väger mer än 5 g/cm3. Det är mer än 50 olika metaller. Men ofta använder man ordet så att man bara menar de tungmetaller som är giftiga och miljöfarliga. Det är framförallt bly, kadmium och kvicksilver.
 • Proton Positivt laddad partikel i atomens kärna.
 • Neutron Oladdad partikel i atomens kärna.
 • Elektron Negativt laddad partikel i som cirkulerar runt atomens kärna.
 • Periodiska systemet Periodiska systemet är en tabell över alla grundämnen och atomslag. De är ordnade efter hur tunga atomerna är och vilka egenskaper grundämnena har.
 • Atomnummer Det nummer som varje atomslag har. Det talar om hur många protoner det finns i atomen.
 • Period En period är en vågrät rad i det periodiska systemet.
 • Grupp En grupp är en lodrät kolumn i det periodiska systemet. Grundämnen som står i samma grupp har liknande egenskaper.
 • Ädelgaser En grupp av ämnen som alltid har fulla valensskal.
 • Elektronskal De olika nivåer/banor utanför atomkärnan där elektronerna kan finnas.
 • Valenselektroner Valenselektroner är de elektroner som finns i valensskalet, alltså i atomens yttersta elektronskal.
 • Grundämne Ett grundämne är ett ämne som bara innehåller ett enda atomslag, till exempel svavel eller syrgas.
 • Molekylbindning Den typ av bindning som finns mellan två atomer i en molekyl. Kan även kallas för elektronparbindningen eller kovalent bindning.
 • Elektronparbindning Elektronparbindning är ett annat namn på molekylbindning.
 • Ädelgasstruktur När en atom har fått ett fullt valensskal liknar den en ädelgasatom. Det är det som är ädelgasstruktur.
 • Jon En jon är en atom som har lämnat bort eller tagit upp elektroner, så att den är elektriskt laddad.
 • Jonbindning Jonbindning är den typ av bindning som håller ihop jonföreningar. Det är dragningskraften mellan positiva joner och negativa joner som skapar bindningen
 • Jonförening En jonförening är en kemisk förening som är uppbyggd av joner.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/begrepp-kemi.9426166.html

Dela