Begrepp kemi

Övningen är skapad 2019-11-14 av emiliasew. Antal frågor: 37.
Välj frågor (37)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Organiska ämnen Föreningar som innehåller kol och som kommer från något levande.
 • Oorganiska ämnen Föreningar som INTE innehåller kol och som INTE kommer från något levande. Undantaget är koldioxid.
 • Kolväte En organisk förening som bara innehåller kolatomer och väteatomer. T ex metan, etan, propan. Kan också kallas för alkaner.
 • Isomerer Ämnen som har samma molekylformel men olika form. Molekylen kan t ex vara grenad eller rak.
 • Dubbel- och trippelbindning När t.ex två kolatomer sitter ihop med två eller tre elektronparbindningar.
 • Omättade kolväten Innehåller dubbel eller trippelbindningar. ******** ******** reagerar lätt med andra ämnen.
 • Mättade kolväten Har inga dubbel- eller trippelbindningar. Reagerar inte lika lätt med andra ämnen.
 • Alkohol En organisk förening som innehåller en OH-grupp (Obs! Blanda inte ihop med hydroxidjon, OH- ). Vanligaste ********* är etanol som finns i vin & sprit och även används som bilbränsle.
 • Organisk syra En organisk förening som innehåller en syragrupp (-COOH), t ex ättiksyra.
 • Ester En organisk förening som ofta doftar och smakar mycket.
 • Polärt ämne Ett ämne som har en positiv och en negativ ände, t ex vatten.
 • Opolärt ämne Ett ämne som inte har någon laddad sida.
 • Tensid Ämne som har en polär och en opolär sida. Det gör att det kan bädda in fettet i smutsen så att det kan sköljas bort med vatten. Används i t ex tvättmedel.
 • Metallbindning Den bindning som håller ihop atomerna i metaller. Metallbindningen fungerar som en enda stor bindning som håller ihop alla atomerna i en metallbit.
 • Ädel metall Metaller som finns som rena metaller i naturen eller i jordskorpan. Några exempel är guld, silver och platina.
 • Mineral Olika kemiska föreningar innehållandes metall som man kan hitta i jordskorpan.
 • Bergart En blandning av flera mineraler.
 • Malm En bergart som innehåller så mycket intressanta metalljoner att det lönar sig att bryta den och göra om den till metall.
 • Anrikning ********* betyder att man sorterar bort skräpet ur en malm, så att man får en större andel av det mineral som man vill ha.
 • Stål **** är järn som är blandat med lite kol och ibland även andra atomslag. Stål är hårdare än rent järn.
 • Tungmetall ************ är egentligen alla metaller som väger mer än 5 g/cm3. Det är mer än 50 olika metaller. Men ofta använder man ordet så att man bara menar de tungmetaller som är giftiga och miljöfarliga. Det är framförallt bly, kadmium och kvicksilver.
 • Proton Positivt laddad partikel i atomens kärna.
 • Neutron Oladdad partikel i atomens kärna.
 • Elektron Negativt laddad partikel i som cirkulerar runt atomens kärna.
 • Periodiska systemet ********** ******** är en tabell över alla grundämnen och atomslag. De är ordnade efter hur tunga atomerna är och vilka egenskaper grundämnena har.
 • Atomnummer Det nummer som varje atomslag har. Det talar om hur många protoner det finns i atomen.
 • Period En ****** är en vågrät rad i det periodiska systemet.
 • Grupp En ***** är en lodrät kolumn i det periodiska systemet. Grundämnen som står i samma grupp har liknande egenskaper.
 • Ädelgaser En grupp av ämnen som alltid har fulla valensskal.
 • Elektronskal De olika nivåer/banor utanför atomkärnan där elektronerna kan finnas.
 • Valenselektroner ************** är de elektroner som finns i valensskalet, alltså i atomens yttersta elektronskal.
 • Grundämne Ett ********* är ett ämne som bara innehåller ett enda atomslag, till exempel svavel eller syrgas.
 • Molekylbindning Den typ av bindning som finns mellan två atomer i en molekyl. Kan även kallas för elektronparbindningen eller kovalent bindning.
 • Elektronparbindning ***************** är ett annat namn på molekylbindning.
 • Ädelgasstruktur När en atom har fått ett fullt valensskal liknar den en ädelgasatom. Det är det som är *************.
 • Jon En *** är en atom som har lämnat bort eller tagit upp elektroner, så att den är elektriskt laddad.
 • Jonförening En ********* är en kemisk förening som är uppbyggd av joner.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/begrepp-kemi.9426166.html

Dela