Begrepp kemi

Övningen är skapad 2021-04-22 av LinaSv. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • vattenånga en genomskinlig gas av vattenmolekyler
 • avdunsta när vatten går från flytande till gasform
 • molekyl två eller flera atomer som sitter ihop
 • kretslopp inga atomer försvinner eller förstörs
 • atom liten byggsten av grundämne
 • vattenmolekyl två väteatomer som sitter fast på en syreatom
 • smälta när tex vatten går från fast till flytande form
 • is vatten i fast form
 • kemisk förening ett ämne där molekylerna innehåller minst två olika sorters atomer
 • kemisk reaktion en ”förvandling”där nya molekyler bildas
 • grundämne ett ämne som består av en enda sorts atomer tex syre och guld
 • koldioxidmolekyl två syreatomer som sitter fast på en kolatom

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/begrepp-kemi.10399487.html

Dela