Begrepp Kemi

Övningen är skapad 2020-11-20 av Anangen. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Fast form/fas har en bestämd form och volym, atomer/molekyler tätt packade, mycket liten rörelse
 • Flytande form/fas vätska, har obestämd form men bestämd volym. atomer/molekyler friare, mer rörelse
 • Gasform/gasfas Obestämd form och obestämd volym. atomer/molekyler rör sig helt fritt, stor rörelse
 • Fysikalisk omvandling ett ämne övergår från en fas till en annan, men behåller samma sorts molekyler
 • Smälta ett fast ämne övergår till flytande form då temeperaturen stiger
 • Koka en vätska förångas
 • Förångas en vätska övergår till gasform då temperaturen stiger
 • Kondensera en gas övergår til vätskeform då temperaturen sjunker
 • Stelna frysa, när en vätska övergår till fast form då temperaturen sjuker
 • Smältpunkt fryspunkt, den temperatur då ett fast ämne smälter eller då en vätska stelnar/fryser
 • Kokpunkt den temperatur då en vätska förångas
 • avdunsta en vätska övergår till gasform utan att koka

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/begrepp-kemi.10144455.html

Dela