Begrepp kap 2 åk 5

Övningen är skapad 2023-01-29 av inagren. Antal frågor: 17.
Välj frågor (17)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Platsvärde/position Den plats som en siffra har i ett tal avgör siffrans värde.
 • Decimalform Ett tal som är skrivet i decimalsystemet.
 • Addition Räknesätt där tal läggs ihop.
 • Subtraktion Räknesätt där skillnaden räknas ut, alltså att ett tal dras från ett annat tal.
 • Term Talen som adderas eller subtraheras.
 • Summa Svaret i en addition.
 • Differens Svaret i en subtraktion.
 • Multiplikation Räknesätt som kan användas för att beräkna upprepade additioner.
 • Faktor Talen som ska multipliceras.
 • Produkt Svaret i en multiplikation.
 • Division Räknesätt för att räkna ut hur många gånger ett tal ryms i ett annat tal.
 • Täljare i division I division är det talet som ska delas.
 • Nämnare i division I division antalet delar som täljaren ska delas upp i.
 • Kvot Svaret i en division.
 • Avrundning När ett tals ungefärliga värde anges.
 • Täljare i bråktal Antalet delar/bitar.
 • Nämnare i bråktal Hur många delar en hel är uppdelad i.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/begrepp-kap-2-ak-5.11381679.html

Dela