BEGREPP: Glosor till ReadTheory

Övningen är skapad 2015-10-08 av allakanengelska. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • stycke passage
 • påstående statement
 • lägga till, plussa på add
 • passa bäst fit best
 • vanföreställning fallacy
 • slutsats conclusion
 • jämförelse mellan två saker analogy
 • att begå (ett brott) to commit
 • närvarande present
 • sakskäl, anledning argument
 • antagande, tro supposition
 • enligt according to
 • hävda, påstå argue
 • beskriva describe
 • som används av employed by

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/begrepp-glosor-till-readtheory.5084675.html

Dela