beapmoeh jiehtegh 2

Övningen är skapad 2020-03-09 av Faepmie1. Antal frågor: 4.
Välj frågor (4)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Maam sïjhth jovkedh? Vad vill du dricka?
  • Manne sïjhtem tjaetsiem jovkedh. Jag vill dricka vatten.
  • Maam sïjhth byöpmedidh? Vad vill du äta?
  • Manne sïjhtem bearkoe-tjeengkerem byöpmedidh. Jag vill äta köttbullar.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/beapmoeh-jiehtegh-2.9684486.html

Dela