Batchim

Övningen är skapad 2019-05-02 av jossan103. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Om ㄱ,ㅋ,ㄲ är batchim, hur uttalas det?
  • Om ㄴ är batchim, hur uttalas det?
  • Om ㄷ,ㅅ,ㅆ,ㅈ,ㅊ,ㅌ,ㅎ är batchim, hur uttalas det?
  • Om ㄹ är batchim, hur uttalas det?
  • Om ㅁ är batchim, hur uttalas det?
  • Om ㅂ,ㅍ är batchim, hur uttalas det?
  • Om ㅇ är batchim, hur uttalas det?
  • Om någon av:ㄴㅈ, ㄴㅎ, ㄹㅂ, ㅂㅅ är batchim vid dubbel konsonant uttalas det? Den andra konsonanter är tyst
  • Om någon av: ㄹㄱ, ㄹㅁ är batchim vid dubbel konsonant uttalas det? Den första konsonanten är tyst
  • Om ㄹ är batchim och möter en vokal hur uttalas det? Som R

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/batchim.9055715.html

Dela