Barns reflexer/reaktioner

Övningen är skapad 2021-01-09 av 99axjoon. Antal frågor: 22.
Välj frågor (22)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • reflex som finns redan under fostertiden? sugreflex
 • rör barnets kind med ett finger så kommer det att vända huvudet åt det hållet? sökreflex
 • tryck dina fingrar i barnets handflata, barnet öppnar då munnen. Ska förvinna efter 3-4 mån? babkinreflex
 • Reflex vid högt ljud/plötsliga rörelser mororeflex
 • Barnet slår ut med armarna och ben och drar sedan ihop de? mororeflex
 • rör vid handens lateralsida, handmuskulaturen drar ihop sig. handgripreflex
 • rör vid tårnas undersida, de flekterar tågripreflex
 • dra fingret tå till häl längst med lateralsidan, barnet spretar då med tårna. babinskreflex
 • om du stödjer barnet vid stående så kommer barnet att spänna sina ben och ta tyngd positiv stödreaktion
 • stödja barnet i stående och steg kommer att utlösas, vid 6 mån nyföddhetsgång
 • dit huvudet är riktat(hö/vä). de armar o ben ska vara utsträckta asymmetrisk tonisk nackreflex
 • vilken muskulatur har nyfödda barn mycket tonus i? flexormuskulaturen
 • är nyfödda barns armar/ben böjda eller sträckta? böjda
 • fallskyddsreaktion nedåt, vilka månader? 3-4
 • fallskyddsreaktion åt sidorna, månad? 6
 • fallskyddsreaktion framåt, månad? 7
 • fallskyddsreaktion bakåt, månader? 8-9
 • kompensation vid tyngdöverföring magläge, månad? 5
 • kompensation vid tyngdöverföring ryggläge, mån? 6
 • kompensation vid tyngdöverföring sittande, månad? 7
 • kompensation vid tyngdöverföring fyrfota, månader? 8-9
 • kompensation vid tyngdöverföring stående, mån? 12

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/barns-reflexer-reaktioner.10199862.html

Dela