Bålväggens muskler


Text till bildalternativ

Bild till textalternativ

Bild till text
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Centrum tendineum
 • Diaphragm
 • Intersectiones tendineae
 • Linea alba
 • Musculi intercostales externi
 • Musculi intercostales interni
 • Musculi intercostales intimi
 • Musculus obliquus abdominis externus
 • Musculus obliquus abdominis internus
 • Musculus quadratus lumborum
 • Musculus rectus abdominis
 • Musculus transversus abdominis

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/balvaggens-muskler.7915161.html

Dela