kotor

Övningen är skapad 2020-01-21 av ejalakas. Antal frågor: 32.
Välj frågor (32)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • kotpelare columna vertebralis
 • kota vertebra
 • kotkropp corpus vertebra
 • kotbåge arcus vertebrae
 • hål i kotan foramen vertebrale
 • tagg/tornutskott processus spinosus
 • tvärutskott processus transversus
 • ledutskott processus articularis cranialis et caudalis
 • mellan kotbågarna spatium interarcuale
 • kotkanal canalis vertebralis
 • mellan två kotor foramen intervertebrale
 • disk discus intervertebralis
 • halskotor vertebrae cervicales
 • ventral benlist crista ventralis
 • 1a halskotan atlas
 • tandgrop fovea dentis
 • atlasvinge ala atlantis
 • 2a halskotan axis
 • tandutskott dens
 • bröstkotor vertebrae thoracicae
 • t 10 vertebra anticlinalis
 • ländkotor vertebrae lumbales
 • ventral benlist crista ventralis
 • korsben os sacrum
 • svanskotor vertebrae caudales
 • undre hål korsben foramina sacralia ventralia
 • övre hål korsben foramina sacralia dorsalia
 • bakre utskott processus accessorius
 • främre utskott processus mamillaris
 • sidohål i halskotorna foramen transversarium
 • hål mellan sista ländkotan och korsbenet foramen lumbosacrale
 • läppformad tapp på ventrala delen av ledytan på korsbenet promontorium

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/kotor.9544531.html

Dela