Báhkuovájash

Övningen är skapad 2019-10-14 av umesamiska1. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • När kommer de med renarna? Gåssie sijjah butsijde buekth?
 • Hur många är det kvar? Man gallas leä ájmmuone?
 • Oj, oj det är mycket renar Máj, máj, dah leä meälgga butsh.
 • Flock, grupp Dåhkie
 • Det är en lagom skock till gärdan Dahta leä giärddanárrie
 • Grip tag i hornen niärkh tjårvváje
 • grip tag i bakbenet niärkh båsskáje
 • Vems är det? Giän leä?
 • Min, din, hans/hennes kalv muv, duv, suv miessie
 • Sälj den där kalven duahkh dab miesieb
 • Pappa sa att jag ska sälja kalven Månna edtjub miesieb duahkkat, áhttjie jáhttá
 • Får jag dra? Ådtjuob månna giessiet?
 • Öppna dörren Rahph uksab
 • Stäng dörren dahph uksab
 • På fjället är det lite snö váriene leä radda
 • lägg på ved på elden Biäjh muarijde dållije
 • Jag orkar faktiskt inte med ib güjt náhkásjh
 • orka med, klara av nahkásjit

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/bahkuovajash.9363652.html

Dela