Annonser


B1, FOF, Themen aktuell 3, 11.10.2016

Övningen är skapad 2016-10-11 av Torsten2016. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • sich ärgern ærgre, irritere, drille
 • auffallen vække opsigt, være påfalande
 • aufhören holde op, slute
 • sich aufregen hidse sig op
 • sich ausruhen slappe af
 • bedeuten betyde, mene
 • begrüßen hilse velkommen
 • sich bemühen gøre sig umage, bestræbe sig
 • sich beschweren beklage sig
 • sich bewegen bevæge sig
 • fordern kræve
 • fürchten frygte
 • gehören tilhøre
 • glauben tro
 • grüßen hilse
 • hängen hænge
 • hoffen håbe
 • sich interessieren für være interesseret i
 • kämpfen kæmpe
 • sich kümmern um tage sig af en/noget, angå, vedkomme
 • küssen kysse
 • passen passe (tøj, tidspunpt, ikke: jeg passer på børnene)
 • singe synge
 • stellen stilde
 • töten dræbe
 • träumen drømme
 • umarmen omfave
 • sich unterhalten tale med hinanden, underholde sig

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/b1-fof-themen-aktuell-3-11-10-2016.6689864.html

Dela