Awesome 7 Chapter 4: Wanted: Part-time Ghosts

Övningen är skapad 2020-04-28 av cissantrieb. Antal frågor: 15.
Välj frågor (15)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • annual årlig
 • fright skräck
 • unsuspecting ovetande
 • hiding spot gömställe
 • threaten hota
 • act tough spela tuff
 • impress imponera på
 • grin flin
 • assignment uppgift
 • expression ansiktsuttryck
 • crack up börja skratta
 • work experience arbetslivserfarenhet
 • department avdelning
 • audition uttagning
 • exhausting utmattande

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/awesome-7-chapter-4-wanted-part-time-ghosts.9771759.html

Dela